Garantiordning


Høilund Byg er medlem af BYG


Når du vælger Høilund Byg ApS, som er medlem af BYG, får du samtidig adgang til BYG’s 5-års garantiordning, der sikrer dig økonomisk beskyttelse som privat forbruger.

Hvad indebærer BYG’s GARANTIORDNING?

  • Når du vælger Høilund Byg ApS, som er medlem af BYG, får du samtidig adgang til BYG’s 5-års garantiordning, der sikrer dig økonomisk beskyttelse som privat forbruger.
  • Hvad indebærer BYG’s GARANTIORDNING?
  • BYG’s GARANTIORDNING fungerer som et sikkerhedsnet for private forbrugere, der indgår aftaler med virksomheder, der er medlemmer af Dansk Byggeri.
  • Denne ordning dækker kundens tab i tilfælde af fejl og mangler ved håndværksarbejde, hvis et medlem af Dansk Byggeri taber en sag ved Byggeriets Ankenævn og ikke kan opfylde afgørelsen, f.eks. på grund af konkurs, død, eller ophør.
  • BYG’s GARANTIORDNING dækker det beløb, som forbrugeren er blevet tildelt af Byggeriets Ankenævn, op til maksimalt kr. 150.000,- inklusive moms pr. byggesag.
  • Denne garanti gælder i 5 år efter afleveringen af arbejdet.
  • Det er vigtigt at bemærke, at BYG’s GARANTIORDNING kun gælder, hvis virksomheden er medlem af Dansk Byggeri på tidspunktet for aftalens indgåelse.